Aktuality

Krajská postupová súťaž

10. 04. 2019
Lucia a Janči sa zúčastnili Krajskej postupovej súťaže Šaffova ostroha v kategórii B a s tancom z Mníchovej Lehoty získali Zlaté pásmo s priamym postupom do celoslovenského kola.