Aktuality

Mesto Trenčín

03. 01. 2021
V uplynulom roku sme žiaľ moc vystupovať nemohli, ale kým sa dalo, tak sme aspoň trénovali a ešte sme stihli aj krojáreň presťahovať. Časť nákladov spojených s fungovaním súboru sme zaplatili aj s finančnou podporou Mesta Trenčín. Ďakujeme