Aktuality

Mesto Trenčín

22. 12. 2021
Ďakujeme Mestu Trenčín za finančný príspevok na činnosť súboru pre rok 2021, ktorý nám pomohol zafinancovať časť nákladov spojených s prenájmom priestorov.