O nás

História

FS Nadšenci

Nadšenci pri kreovaní svojich choreografií pracujú s tradičným ľudovým tancom a piesňou najmä z trenčianskeho regiónu. Moderne spracúvajú tradičné témy humornou formou. Počas svojich vystúpení radi experimentujú, odovzdávajú kus seba a prinášajú pozitívnu energiu z javiska do hľadiska. V súčasnosti majú 35 členov (tanečníci, hudobníci a speváci).

Napriek krátkej histórii (2007) majú za sebou množstvo úspešných vystúpení na domácich  festivaloch:  Východná, Myjava, Detva, Strážnica, Dni majstrov ÚĽUV, Pohoda- Trenčín, Bystrická Haravara, Hontianska Paráda- Hrušov, TFS Mníchova lehota, či Pri trenčianskej bráne, ako aj v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Rumunsko, Maďarsko, Portugalsko, Cyprus, Rusko, Ekvádor).   

Doma sa im hrejú ceny za popredné umiestnenia v celoslovenských súťažiach  sólistov tanečníkov a prehliadkach tvorivých choreografii. Okrem javiskovej produkcie sa venujú aj príprave a réžii scénických programov, či projektom pre vzdelávanie detí materských škôl. Pravidelne organizujú výučbu ľudového tanca formou Tanečných domov pre širokú verejnosť.

Svoje poznatky čerpajú z dlhoročnej súborovej praxe, organizácie kultúrnych podujatí ako aj vzdelávaním sa v oblasti tradičnej kultúry (Katedra folkloristiky a etnológie UKF Nitra, Katedra tanečnej tvorby VŠMU Bratislava, Pedagogická fakulta UK Bratislava).

 

Vedenie súboru

 

umelecký tím:             Tomáš Hanáček, Elena Matuščinová, Alžbeta Švajdová, Marianna Máťušová, Michal Zábražný, Kristína Šedivá, Jaroslav Loebl

organizačný tím:         Martin Olas, Elena Matuščinová,  Lucia Petrovičová, Silvia Guráňová, Adam Olas, Lukáš Závodský

kroje:                             Marianna Máťušová, Ján Moško, Katarína Olasová

 

 

 

MOTTO:

 

,, Kto do teba kameňom, ty do neho Nadšenci..."

 ,, Kto neskoro chodí, ďaleko býva."

 ,, Dovtedy sa chodí s džbánom po vodu, kým štyridsať dní kvapká."