Aktuality

Krajská súťaž

12. 04. 2017
Jardo a Ada zatancovali na "Krajskej súťaži a prehliadke sólistov tanečníkov" tanec zo Selca, a boli ocenení stireborným pásmom s návrhom na postup do celoštátneho kola Šaffovej ostrohy.